Obchodní podmínky


Vymezení pojmů
Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti: Gotana s.r.o. 95843 Nedanovce 301 IČO: 46279491 IČDPH: SK2023308738 zapsána v OR Okresního soudu Trenčín, vl. číslo: 24846/R (dále jen "prodávající") a kupujícího (dále jen "kupující") při koupi zboží prostřednictvím elektronického obchodu www.lampiony.net a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím (dále jen "kupní smlouva").

"Kupujícím" se rozumí osoba, která si objedná zboží prostřednictvím e-shopu www.lampiony.net.

"Objednávkou" se rozumí vyplnění elektronického formuláře, který obsahuje údaje o kupujícím, seznam objednaného zboží, způsob doručení a zaplacení a celkovou částku, kterou kupující za zboží zaplatí.

"Zbožím" se rozumí všechny produkty zobrazované na internetové stránce www.lampiony.net

Objednávka a uzavření smlouvy
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech údajů a náležitostí požadovaných systémem při registraci, nebo při realizaci objednávky.

Všechny objednávky realizované prostřednictvím internetového obchodu www.lampiony.net jsou návrhem kupní smlouvy a jsou pro obě smluvní strany závazná. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními a reklamačními podmínkami.

Dodací podmínky
Prodávající se zavazuje:

- Dodat kupujícímu druh a množství objednaného zboží v kupní ceně a za platebních podmínek, které platí v den odeslání objednávky

- Dodat kupujícímu zboží vhodně zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy


Prodávající neodpovídá za:

- Opožděné dodání zboží zaviněné poštou, resp. přepravní společností

- Opožděné dodání zboží zaviněné nesprávně udanou adresou příjemce

- Za poškození zásilky zaviněné poštou, resp. přepravní společností

- Případné nedodání zboží, ke kterému došlo vinou výrobce (dodavatele) v důsledku jakéhokoliv omezení případně zrušení distribučních práv nebo jiných nepředvídatelných překážek

Kupující se zavazuje:

- Objednané zboží převzít, zkontrolovat neporušenost obalu

- Zaplatit za zboží cenu v plné výši a v smyslu platebních podmínek platných v den odeslání objednávky, a to převodem předem nebo v den doručení při přebírání dobírky.

V případě, že si kupující zboží nepřevezme (na základě objednávky), prodávající si vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody. V případě, že si zákazník zboží nepřevezme při prvním doručení, a požaduje opětovné doručení zboží, je povinen uhradit náklady prvního i opětovného doručení zboží.

Dodací lhůty
Zboží skladem Vám doručí kurýr do 3-6 pracovních dnů (v sobotu, v neděli a státní svátky kurýr nedoručuje). Zboží odesíláme každý úterí (doručeno k Vám bude v pátek), a každý pátek (doručeno k Vám bude ve středu). Zadáte-li si platbu předem na účet, zboží odesílame až po přijetí Vaší platby na náš účet.

Ceny zboží
Ceny uvedené v našem internetovém obchodě jsou uváděny včetně DPH 20% a jsou platné v okamžiku objednání zboží.

Všechny ceny, které jsou uvedeny na stránce, jsou konečné. V ceně zboží není započítáno poštovné, balné neúčtujeme.

Dokladem o prodeji je faktura, která je připojena ke každé zásilce, která slouží zároveň jako dodací a záruční list.

Platby za zboží a poštovné při posílání v rámci ČR:
- Kurýr, platba předem na účet: zákazník za zboží zaplatí po objednávce plnou částku převodem na účet 2300354889 / 2010, variabilní symbol: číslo objednávky. Zboží bude odesláno ihned po přijetí platby na účet. Poštovné pro každou samostatnou objednávku je 79 Kč.

- Kurýr, platba při převzetí: zákazník zaplatí za zboží při přebírání zásilky od kurýra, poštovné pro každou samostatnou objednávku je 99 Kč.

Zrušení objednávky
Kupující je oprávněn stornovat objednávku bez udání důvodu do 2 hodin od jejího odeslání. (Po 2 hodinové době provozovatel začne objednávku zpracovávat). Zrušení objednávky nám zašlete na náš e-mail: info@lampiony.net, obratem Vám zašleme potvrzení o zrušení objednávky.

Vrácení zboží
Podle § 12 zákona 108/2000 Z.z. je možné odstoupit od kupní smlouvy a zboží zakoupené v našem internetovém obchodě vrátit bez udání důvodu nejpozději do 14 pracovních dnů od jeho převzetí.

Zboží je třeba vrátit na poštovní adresu:

Gotana s.r.o.
Hrabovec 140
086 11 Hrabovec
Slovakia

Zboží je třeba zaslat v originálním balení, kompletní, nepoužité a nepoškozené. Obal na zboží nesmí být poškozen a zboží nesmí jevit známky používání. Zboží musí obsahovat všechny cenovky a štítky na původním místě a nesmí být odstraněny. Kupující zboží zašle v pojištěné obálce nebo v pojištěném balíku s přiloženým originálem dokladu o koupi. Rizika škody na zboží způsobené přepravou od kupujícího k prodávajícímu hradí kupující až do převzetí zboží prodávajícím. Přepravní náklady při vrácení zboží hradí kupující. Zboží vráceno na způsob dobírky nepřijímáme. Cena za zboží bude kupujícímu vrácena do 15 dnů po převzetí a zkontrolování vráceného zboží, a to jenom platbou na účet.

Pokud měl kupující poštovné zdarma, bude mu z vrácené částky peněz odečtena cena poštovného podle toho, jakým způsobem mu bylo zboží doručeno.

Alternativní řešení sporů
Kupující - spotřebitel - má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu (e-mailem na info@lampiony.net), pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt alternativního řešení sporů) podle zákona 391/2015 Z.z. ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 Z.z.
Spotřebitel může podat stížnost i prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů online řešení sporů, která je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
Alternativní řešení sporů může použít jen spotřebitel - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení mimosoudního řešení sporů maximálně do výše 5 EUR s DPH.
Záruční podmínky a záruční doba
Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců a začíná běžet dnem doručení zboží kupujícímu.Vada zboží a nároky vyplývající z vady zboží musí být uplatněny do konce záruční doby. Uplynutím záruční doby zaniká právo na uplatnění reklamace. Faktura, která je kupujícímu doručena se zbožím, slouží zároveň jako záruční list.

Ochrana osobních údajů
Ve smyslu zákona č.. 428/2002 Sb. z. o ochraně osobních údajů se provozovatel internetového obchodu www.lampiony.net zavazuje, že osobní data, která poskytne kupující prostřednictvím objednávkového formuláře nebudou bez souhlasu vlastníka těchto dat jakkoliv poskytovat třetí osobě a nepoužije svěřená osobní data pro komerční nabídku nesouvisející s propagací tohoto internetového obchodu. Současně se zavazuje k tomu, že na přání zákazníka kdykoliv jeho osobní data vymaže ze své databáze.

Ustanovení ochrany zákazníka se týkají pouze soukromých osob.