Návod k použití

1. Opatrně vyjměte létající lampion z balení a rozložte ho do plné velikosti.
2. Vyberte parafínový palivový článek z obalu a přes otvor v jeho středu připevněte článek k drátěnému zakončení ve spodní části lampiónu (z vnitřní strany, aby nevypadl.)
3. Zvedněte lampion do vzduchu, palivovým článkem dolů. Zapalte článek na více místech, aby se celý rychle rozhořel. Dávejte pozor, aby se plameny nedostali k papíru!
4. Palivový článek by měl hořet dostatečně dlouho, aby se lampion naplnil horkým vzduchem (cca 1 - 2 minuty). Postupně bude pomalu stoupat, dokud ho již nebude možné držet za vrchní část. Tehdy ho třeba uchopit zespodu a počkat dokud se zcela naplní horkým vzduchem. Vypustit jej můžete až tehdy, když samovolně stoupá vzhůru. Nikdy ho nevyhazujte nebo nepo- strkujte!

Bezpečnostní pokyny

I když je lampion z bezpečnostního hlediska bezpečný, je třeba dodržovat tyto pokyny:

 • Rozbalte lampion v bezpečném prostředí co nejdále od otevřeného ohně
 • Snažte se předejít roztržení křehkého papíru
 • Vždy mějte na dosah vodu a hasicí přístroje
 • Děti musí být při vypouštění a manipulaci s lampionům vždy pod dohledem dospělé osoby
 • Osobám pod vlivem alkoholu je přísně zakázáno vypouštět lampiony
 • Nikdy nekuřte v blízkosti lampionu
 • Zkontrolujte zda rychlost větru nepřesahuje 5 km / hod.
 • Zkontrolujte směr větru a ujistěte se, že v plánované dráze letu lampiónu nejsou žádné překážky (budovy, stromy, konstrukce ...)
 • Nikdy nevypouštějte lampiony v okruhu 5 km od letiště
 • Nikdy nevypouštějte lampiony v blízkosti silnic a polí se suchou trávou a plodinami
 • Nikdy nevypouštějte vlhké nebo dokonce mokré lampiony
 • lampiony jsou bezpečné, pokud jsou používány správně
 • lampiony nejsou hračky a neměly by být používány dětmi

lampiony a prodejce nenesou žádnou odpovědnost za jakékoli škody nebo zranění způsobené použitím tohoto produktu. Případné tmavé zbarvení parafínového článku nemá vliv na jeho hořlavost ani na celkové použití lampionu.