Kontakt

Běžný prodej:

tel: +421 948 724 120
pracovní hodiny: PONDĚLÍ - PÁTEK: 7:00 - 15:00
email : info@lampiony.eu

Velkoobchod:

e-mail: gogola@lampiony.net

Poštovní adresa:

GOTANA,s.r.o.
Duklianska 1379/19
085 01 Bardejov
Slovensko

Provozovatel internetového obchodu:

GOTANA s.r.o.
95843 Nedanovce 301
Slovensko

IČO: 46279491
IČDPH: SK2023308738

Banka: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2300354889/2010

Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vložka číslo: 24846/R

Orgán dozoru: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prievidzi pre Trenčiansky kraj, Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza